Kinderen en honden

Kinderen en honden,   hoe gaat dat veilig samen?

U kent vast allemaal wel de krantenkoppen: “Hond verminkt kind door beet in gezicht”

of “Hond bijt kind, kind overlijdt twee dagen later aan zijn verwondingen”.

Dit is natuurlijk afschuwelijk. U moet er niet aan denken dat iets dergelijks uw kind overkomt of dat uw hond bij een dergelijk incident betrokken is.

Toch gebeurt het en het komt vaker voor dan u denkt. Per jaar vinden er ongeveer 50.000 bijtincidenten plaats, waarvan ongeveer 12.000 zich melden bij een eerste hulppost. Gemiddeld is er één dodelijk slachtoffer per jaar. Een kwart van die 12.000 is kind. De ernst van de bijtwond is bij kinderen echter vaak vele malen ernstiger omdat het kind kleiner is en zich meer op hoofdhoogte van de hond bevindt.

 

Wat is de oorzaak van bijtincidenten?

Voordat ik hier verder op in ga, is het goed om te kijken naar de sociale structuur bij honden en de wijze van communiceren bij honden onderling.

De sociale structuur bij honden bestaat uit een leider met een aantal ondergeschikten (lager geplaatsten). Nu is het zo dat honden zich meestal schikken in een ondergeschikte positie. Dus ook beneden het kind!

Er zijn echter evenveel honden die intuïtief aanvoelen dat een kind tot de leeftijd van twaalf jaar geen fysiek overwicht heeft (wat nodig is voor het hebben van een hogere positie).

Bovendien is de taal van honden gebaseerd op lichaamstaal, een taal die kinderen onder de leeftijd van twaalf jaar, vaak niet uit te leggen is.

De rillingen lopen me over de rug als mensen enthousiast vertellen over hun hond die alles goed vind van de kinderen. Of ze nou in hun etensbak graaien of in de mand bij de hond kruipen of om hun nek gaan hangen. Het lijkt de hond niet uit te maken.

Soms is dat het geval, meestal niet. Voorzichtigheid is altijd geboden. De hond erkent het kind niet als ranghoger en behoudt zich altijd het (natuurlijk) recht voor het kind te corrigeren als hij dit nodig acht. Een goed voorbeeld is de kruipende baby die plotseling gaat staan. De hond kan dat niet anders interpreteren dan dat het kind zich groter maakt en dus een poging doet om hoger in rang te komen. Dat kan voor de hond een reden zijn om in te grijpen.

Kijkt u nog eens goed naar het gebit van uw hond en bedenk wat voor schade hij daarmee met één simpele beet kan aanrichten.

Natuurlijk zijn er ook veel honden die op basis van vriendschap en respect een band hebben met een kind. Gelukkig komt dat ook voor. Het allerbelangrijkste is dat uw kind leert hoe hij/zij met honden moet omgaan.

 

De belangrijkste regels op een rijtje:

 

A)   Laat uw kind nooit alleen met honden.

B)  Leer uw kind geen vreemde honden te aaien op straat.

C)  Leer uw kind de hond niet aan te staren.

D) Zorg dat uw kind geen etenswaren in de hand heeft.

E) Leer uw kind nooit achter een hond aan te lopen.

F)   Als uw kind een hond wil aaien, leer hem/haar dit eerst te vragen.

G) Als de hond dan bij de naam geroepen wordt en hij komt, dan wil de hond ook           geaaid worden.

H) Leer uw kind de hond onder de kin te kriebelen en niet aan te staren bij het aaien.     Over het hoofd aaien kan als een overheersend gebaar worden uitgelegd door de   hond.

 

De allerbelangrijkste regel heb ik voor het laatst bewaard:

I) Leer uw kind om met respect met de hond om te gaan. En gun hem zijn rust als hij die opzoekt in bijvoorbeeld zijn mand. Een kind heeft het recht beschermd te worden tegen honden. De hond heeft er absoluut ook recht op beschermd te worden tegen het kind!

 

 terug